Workshops

 WORKSHOPS

 

Verlies en rouwverwerking

 

" Rouwen is loslaten van datgene wat je liefhebt"

 

Datum:                       Tijd:                      Prijs:

 

Rouwen is het aanvaarden van datgene wat nooit meer terugkomt. Verlies van een dierbare, onze gezondheid en/of werk kan gepaard gaan met heftige gevoelens. Deze grote levensverandering kunnen ons als mens in totale verwarring, machteloosheid en onbegrip brengen. Niemand is gelijk aan de manier hoe het proces zich aandient. 

 

Een rouwproces heeft verschillende fases.

Bij Ontmaskering begeleiden wij u bij dit transitieproces van

Verlies - Verwarring - Verandering- Vernieuwing.

 

Voor sommige mensen is het ondersteunend om rouwverwerking in groepsverband te doen. Immers delen is helen!

 

Voor iedere deelnemer is ruimte en tijd. De deelnemer bepaalt zelf welke inbreng deze geeft in de groep!

 

 

''Sterf niet mee met het verlorene''

 

 

Familieopstellingen

 

Datum:                       Tijd: 11.00 uur - 15:00 uur              Prijs:

 

De Familie

 

Ieder mens maakt deel uit van een familiesysteem. Er zijn twee systemen te onderscheiden. De familie van herkomst: hiertoe behoren je ouders, zussen, broers, tantes, ooms, groot-en overgrootouders. De huidige familie: hiertoe behoren jij en je partner, kinderen en jullie ex-geliefden.

 

Vaak zijn we ons niet bewust van diepe lotsverbondenheid met allen die tot ons familiesysteem behoren. Ingrijpende gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in eerdere generaties kunnen doorwerken in ons leven van nu. In het systeem zijn op een diepe laag orderingen werkzaam. Zo heeft een ieder het recht om erbij te horen, dient er balans te zijn tussen geven en nemen, en is het van belang dat iedereen de juiste plek in inneemt in de rangorde van het systeem. Worden deze ordeningen in acht genomen dan kan de liefde en levensenergie in het systeem stromen.

 

Tijdens deze familieopstelling wordt er gewerkt in een groep. De client brengt een probleem in, de begeleider helpt om dit te verhelderen. Vanuit daar geeft de begeleider aan wie of wat er wordt opgesteld. De inbrenger vraagt vervolgens mensen uit de groep representant te staan voor familieleden. De representanten worden door de inbrenger op een plaats in de ruimte gezet. Uit deze setting komt informatie vrij vanuit  het "wetende veld". Met deze informatie wordt gewerkt. Uiteindelijk zal de begeleider op zoek gaan naar herordering met een zo goed mogelijke plek voor alle betrokken leden van het systeem. Dan kunnen zij zich ontspannen en kan er heling plaatsvinden.

 

Deze workshop is voor mensen die inzicht willen over persoonlijke problemen of thema's.

Deelname kan op meerdere manieren verrijkend zijn: door zelf een opstelling te doen, door te kijken naar de opstelling van een ander of door te worden opgesteld.